Aktuality:
 • 28.04.2023 - přidána pozvánka na valnou hromadu + výroční zpráva za r. 2022 do sekce: "Dokumenty"
 • Provozní doba evidence pozemků viz.: "Kontakty"

 • O nás :
  Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s. vznikla v roce 1997.
  Hlavním předmětem podnikání je rostlinná a živočišná výroba.

      Podnik hospodaří na území Plzeňského kraje (bývalé okresy Rokycany, Plzeň-jih, Plzeň-město a Plzeň-sever)
  na výměře 3 500 hektarů zemědělské půdy. Celkem společnost hospodaří ve 37 katastrech.

      Rostlinná výroba je orientována především na pěstování obilovin, řepky olejné a kukuřice. Část rostlinné produkce je jako krmivo spotřebována v živočišné výrobě v rámci podniku, zbylá část je většinou zpracována na vlastní posklizňové lince, uložena v silech a následně obchodována.

      Živočišná výroba je výhradně zaměřena na chov mléčného a masného skotu v celkovém počtu cca 2350 ks, z toho je 850 mléčných krav.

      Společnost zaměstnává více jak 60 zaměstnanců, a to převážně obyvatel z okolních obcí. Jednotlivá střediska společnosti (zemědělské areály) se nacházejí v obcích Osek u Rokycan, Litohlavy, Březina, Kříše a Bušovice.

  Publicita projektu OP PIK
  Název projektu: Osek- stavební úpravy dílen
  Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0019661
  Popis projektu: Projekt „Osek- stavební úpravy dílen“ je spolufinancován Evropskou unií. Projektem dojde prostřednictvím komplexních řešení ke snížení energetické náročnosti dílen firmy žadatele v obci Osek. Prostřednictvím projektu dojde k zateplení obvodového pláště, výměně oken a vrat. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.