Aktuality:
 • 20.05.2021 Přidána pozvánka na valnou hromadu + výroční zpráva za r. 2020 do sekce: "Dokumenty"


 • O nás :

  Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s. vznikla v roce 1997.

  Hlavním předmětem podnikání je rostlinná a živočišná výroba.

      Podnik hospodaří na území Plzeňského kraje (bývalé okresy Rokycany, Plzeň-jih, Plzeň-město
  a Plzeň-sever) na výměře 3 700 hektarů zemědělské půdy. Celkem společnost hospodaří ve 37 katastrech.

      Rostlinná výroba je orientována především na pěstování obilovin, řepky olejné a kukuřice. Část rostlinné produkce je jako krmivo spotřebována v živočišné výrobě v rámci podniku, zbylá část je většinou zpracována na vlastní posklizňové lince, uložena v silech a následně obchodována.

      Živočišná výroba je výhradně zaměřena na chov mléčného a masného skotu v celkovém počtu cca 2350 ks, z toho je 850 mléčných krav.

      Společnost zaměstnává více jak 60 zaměstnanců, a to převážně obyvatel z okolních obcí. Jednotlivá střediska společnosti (zemědělské areály) se nacházejí v obcích Osek u Rokycan, Litohlavy, Březina, Kříše a Bušovice.