Dokumenty Zpět
 • Pozvánka na valnou hromadu 31.05.2024
 • Výroční zpráva 2023
 • Pozvánka na valnou hromadu 07.06.2023
 • Výroční zpráva 2022
 • Pozvánka na valnou hromadu 25.05.2022
 • Pozvánka na valnou hromadu 25.05.2022 - doplnění
 • Návrh akcionáře k bodu 7 pořadu valné hromady konané 25.05.2022
 • Stanovisko představenstva k návrhu akcionáře k bodu 7 pořadu valné hromady konané 25.05.2022
 • Výroční zpráva 2021
 • Pozvánka na valnou hromadu 23.06.2021
 • Výroční zpráva 2020
 • Stanovy 2021 - návrh
 • Pozvánka na valnou hromadu 22.06.2020
 • Výroční zpráva 2019
 • Pozvánka na valnou hromadu 11.06.2019
 • Výroční zpráva 2018
 • Pozvánka na valnou hromadu 28.05.2018
 • Výroční zpráva 2017
 • Pozvánka na valnou hromadu 01.06.2017
 • Výroční zpráva 2016
 • Pozvánka na valnou hromadu 16.06.2016
 • Návrh změn stanov VH 2016
 • Účetní závěrka 2015
 • Pozvánka na valnou hromadu 23.06.2015
 • Zápis z valné hromady 2015
 • Stanovy 07.05.2015
 • Pozvánka na valnou hromadu 2014
 • Audit 2014
 • Příloha k účetní závěrce 2014
 • Výkazy, rozvaha + zisku a ztráty 2014
 • Výroční zpráva 2014
 • Zpráva o vztazích 2014
 • Výroční zpráva 2013.pdf
 • Výroční zpráva 2013 malá
 • Příloha k účetní závěrce
 • Výkazy, rozvaha + zisku a ztráty 2013
 • Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 2013.pdf
 • Dokumenty ostatní